Προσωπικά Δεδομένα

 1. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από τη δικτυακή πύλη www.lifeme.gr.

Το www.lifeme.gr ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ζωή Δρεμέτσικα Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στα Γλυκά Νερά (Λεωφ. Λαυρίου 204-206) (εφεξής η «Επιχείρηση»).

Στην παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται οι κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και διατηρούνται από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός συλλογής των δεδομένων αυτών και οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα αυτά.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής {ν. 2472/1997 και 3471/2006} και κοινοτικής νομοθεσίας {Οδηγία 95/46/ΕΚ} για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που περιηγείστε στο www.lifeme.gr δεσμεύεστε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να εξετάζετε το εν λόγω κείμενο κάθε φορά που εισέρχεστε σε αυτήν για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τους όρους της.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lifeme.gr ή στο τηλ. 216 700 4888.

 1. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του www.lifeme.gr ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

 1. Με ποιο τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Επιχείρηση;

3.1. Δεδομένα που αντλεί από εσάς τους ίδιους ή από τρίτους:

H επίσκεψη και η περιήγηση στο www.lifeme.gr δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η Επιχείρηση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Επιχείρησης,
 • με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στο www.lifeme.gr,
 • κατά την εγγραφή σας ως μέλος στο www.lifeme.gr,
 • κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του www.lifeme.gr, μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε στο τηλεφωνικό της κέντρο, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Επιχείρηση, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

3.2. Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση “cookies”:

Στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ‘cookies’ – μικρά κείμενα αρχείου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση σας στο www.lifeme.gr, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως επισκέπτης του. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη.

 1. Για ποιο σκοπό συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Επιχείρηση;

Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Επιχείρηση από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1. Συναλλαγές:

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών ή/και αιτημάτων σας στο πλαίσιο του www.lifeme.gr.

4.2. Διαφήμιση / Μάρκετινγκ:

Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα για αναλύσεις μάρκετινγκ ή επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις εκδηλώσεις της, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες της ίδιας ή/και των συνεργαζομένων εταιρειών που προβάλλονται μέσω του www.lifeme.gr. Έχετε τη δυνατότητα να ζητάτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, την πρώτη φορά που παρέχετε στην Επιχείρηση τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη λήψη τους σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

4.3. Βελτίωση και προσαρμογή της Δικτυακής Πύλης και των προβαλλόμενων προϊόντων/υπηρεσιών:

Τις πληροφορίες αυτές η Επιχείρηση πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες, σχετικά με τις εκδηλώσεις της και τις παροχές προς τους πελάτες της. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του www.lifeme.gr στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

 1. Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Η Επιχείρηση μας δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τρίτες αξιόπιστες εταιρείες, στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας προς το σκοπό της λειτουργίας του www.lifeme.gr και την απάντηση σε τυχόν ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως να μας θέσετε, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά τηρούν τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών και ενεργούν υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μέσω του www.lifeme.gr, προσφέρονται προϊόντα/υπηρεσίες τρίτων εταιρειών (Συνεργατών/Συνεργαζομένων Εταιρειών) και για το λόγο αυτό ενδέχεται να ενσωματώνονται υπερκείμενοι σύνδεσμοι που οδηγούν στις ιστοσελίδες τρίτων εταιρειών (π.χ. στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας ενός προϊόντος). Πιο συγκεκριμένα, η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα  των υπηρεσιών ή άλλων websites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες τρίτων εταιρειών σας επισημαίνουμε ότι έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνεπώς, για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στα αντίστοιχα σελίδες και websites, τα οποία και φέρουν την ακέραιη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων και websites στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά. Επίσης, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/ επισκέπτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.lifeme.gr ή για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 1. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας;

Η Επιχείρηση επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή.

6.1. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας:

 • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους,
 • έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • προβλέπεται κωδικός πρόσβασης (“password”), για την προστασία των δεδομένων του λογαριασμού σας. Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, να διατηρείται σε ασφαλές μέρος και να αντικαθίσταται συχνά με νέο κωδικό.

Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

6.2. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ειδικά δε για την συγκατάθεση σας στη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω της αποστολής των newsletters, ο επισκέπτης/μέλος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της λήψης των εν λόγω μηνυμάτων οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ή για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lifeme.gr ή στο τηλ. 216 700 4888.

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντάει σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τελευταία ενημέρωση: 22.05.18