Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ LIFEME

Η παρούσα δικτυακή πύλη www.lifeme.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Ζωή Δρεμέτσικα Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στα Γλυκά Νερά (Λεωφ. Λαυρίου 204-206) εφεξής η «Επιχείρηση»).

Το www.lifeme.gr είναι μια δικτυακή πύλη (‘portal’) ενημερωτικού χαρακτήρα με πληροφορίες και προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής με εύκολο και απολαυστικό τρόπο. Το περιεχόμενο του portal ανανεώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση παρέχοντας σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση των επισκεπτών σε θέματα Διατροφής, Γυμναστικής, Αθλητισμού, Ψυχολογίας και Ευεξίας και προσφέρει στους επισκέπτες του προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις από το Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών του για υπηρεσίες, προϊόντα, εναλλακτικές προτάσεις υγιεινής διατροφής και ενίσχυσης του σώματος και του πνεύματος.

Προτού προβείτε στην με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του www.lifeme.gr, παρακαλούμε, όπως διαβάσατε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Με την πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή ή/και χρήση του www.lifeme.gr δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως του παρόντες Όρους Χρήσης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη.

1. Ενήλικοι Χρήστες: Το www.lifeme.gr και τα προϊόντα/υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους/πρόσωπα μη δικαιοπρακτικά ικανά, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητας και της ηλικίας των επισκεπτών του.

2. Ενημερωτικά μηνύματα (‘newsletters’): Η Επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες του www.lifeme.gr τη δυνατότητα λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων με προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια, νέα προϊόντα, ενημερωτικών άρθρων κ.ά. από το Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών, με την εισαγωγή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στη σχετική φόρμα που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

3. Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών: Η Επιχείρηση επιλέγει και συνεργάζεται με τους συνεργάτες / συνεργαζόμενες εταιρείες που προβάλλονται μέσω του www.lifeme.gr. Η εν λόγω επιλογή πραγματοποιείται με κριτήριο τη σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής χωρίς δίαιτα και στερήσεις. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των προτάσεων και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τις προτάσεις αυτές. Η επιλογή των συνεργατών και των προϊόντων/υπηρεσιών τους δεν είναι εξατομικευμένες, δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν προβλήματα υγείας των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη γνώμη ειδικού επαγγελματία (ιατρού, γυμναστή, διατροφολόγου κλπ).

4. Προβολή Συνεργατών / Συνεργαζομένων Εταιρειών: Η άμεση ή/και έμμεση προβολή των Συνεργατών / Συνεργαζόμενων Εταιρειών του Δικτύου μέσω του www.lifeme.gr πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τη πολιτική διαφήμισης που ακολουθούν ή/και οφείλουν να συμμορφώνονται.

Το περιεχόμενο του www.lifeme.gr δεν σχετίζεται σε καμιά περίπτωση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελεί δε ευθύνη της διαφημιζόμενης εταιρείας η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται στο www.lifeme.gr, καθώς και τον τρόπο προβολής τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη ως προς την ορθότητα/ακρίβεια του προβαλλόμενου περιεχομένου του Συνεργάτη/Συνεργαζόμενης Εταιρείας μέσω του www.lifeme.gr ή/και της τυχόν συμμόρφωσης τους με τη σχετική νομοθεσία/κώδικα δεοντολογίας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, εάν διαπιστώσει ότι δεν είναι σύμφωνη με το νόμο. Επίσης, δύναται να μην επιτρέψει την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία κατά την κρίση της δεν έχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία τεκμηρίωσης των ισχυρισμών που προβάλλουν.

5. Εγγύηση/Αποποίηση/Περιορισμός Ευθύνης: Ο δικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, περιγραφή συστατικών και οδηγιών χρήσης) «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή μη.

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιλέγονται προς προβολή μέσω του www.lifeme.gr. Κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους επισκέπτες να προβούν στην αγορά οιουδήποτε εκ των προϊόντων/υπηρεσιών, που προβάλλονται μέσω του www.lifeme.gr.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του www.lifeme.gr θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των επισκεπτών του. Επίσης η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), καθώς και για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική), η οποία ενδέχεται να προκύψει για τους επισκέπτες ή τρίτους από αίτια τα οποία να έχουν σχέση με την ακρίβεια, καταλληλότητα ή/και ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών ή τη λειτουργία ή μη του www.lifeme.gr ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, που διατίθενται μέσω αυτού ή και τυχόν παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είτε από την Επιχείρηση είτε από Συνεργάτη/Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν αποτελούν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές, ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά, την αισθητική και τον υγιεινό τρόπο ζωής παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, φαρμακοποιούς, διατροφολόγους και γυμναστές που οφείλουν να λαμβάνουν και να ακολουθούν οι επισκέπτες του www.lifeme.gr εφόσον παρίσταται ανάγκη για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας ή/και αισθητικής, τα οποία ενδέχεται να τους απασχολούν.

Ιδιαιτέρως δε η χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής, που προβάλλονται μέσω του www.lifeme.gr, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη των Πελατών.

Η Επιχείρηση παρέχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικές υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή και υπηρεσίας τρίτου.

Οποιαδήποτε αναφορά ή υπερκείμενος σύνδεσμος (hyperlink) σε άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για δική σας διευκόλυνση και η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

6. Blog – Ιστολόγιο: Οι συμβουλές και πληροφορίες που ενδεχομένως να παρέχονται από την Επιχείρηση ή/και τους Συνεργάτες του Δικτύου σε απάντηση των ερωτημάτων των επισκεπτών είναι έγκυρες και αξιόπιστες υπό την επιφύλαξη της ακρίβειας, της πληρότητας και της αλήθειας των πληροφοριών που παρέχουν οι επισκέπτες, τις οποίες η Επιχείρηση δια των επιστημονικών συνεργατών της δεν είναι σε θέση και δεν υποχρεούται να επαληθεύσει. Σε περίπτωση δε παροχής αναληθών, ανακριβών ή/και ελλιπών πληροφοριών, η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχομένων συμβουλών, καθώς και από την ευθύνη για κάθε ζημία η οποία ήθελε προκύψει από την ελλιπή ή ακατάλληλη πληροφορία/συμβουλή.

7. Περιγραφές προϊόντων και εταιρειών από την Επιχείρηση: Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του Δικτύου Εξειδικευμένων Συνεργατών, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πιθανές ανακρίβειες στις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους των αδειών παραγωγής και κυκλοφορίας καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής ή για πιθανά λάθη που ενδέχεται να γίνουν κατά την ανάρτηση των Προϊόντων και την περιγραφή των υπηρεσιών.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις πληροφορίες που αφορούν στα Προϊόντα (και ιδιαιτέρως για τις περιγραφόμενες ενδείξεις/αντενδείξεις) και περιλαμβάνονται στην περιγραφή των Προϊόντων στο Δικτυακό Τόπο. Όλες οι περιγραφές και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα Προϊόντα στοχεύουν να παρουσιάσουν μια γενική εικόνα τους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις λεπτομερείς και ακριβείς οδηγίες χρήσης τους, που ενσωματώνονται στη συσκευασία τους. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες οφείλουν πάντοτε να διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης που ενσωματώνονται ή εσωκλείονται στη συσκευασία των Προϊόντων, η δε Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν παρενέργειες, οι οποίες δεν έχουν αναγραφεί στο σχετικό πεδίο του www.lifeme.gr.

Οι περιγραφές των προμηθευτριών εταιρειών, καθώς και των παραγωγών αντλούνται από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή από τις ίδιες της Συνεργαζόμενες Εταιρείες και Συνεργάτες, η δε Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της περιγραφής. Σε περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία δεν συμφωνεί με το προφίλ της ή την περιγραφή των προϊόντων της, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Επιχείρηση.

8. Αναρτήσεις / σχόλια μελών στο ιστολόγιο (‘blog’) του www.lifeme.gr: Τα μέλη του www.lifeme.gr θα είναι υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι κάθε πληροφορία, άποψη, σχόλιο ή αξιολόγηση που αναρτούν στο blog δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, απόρρητες πληροφορίες ή/και προσωπικά δεδομένα.

Περαιτέρω, τα μέλη δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν χυδαία ή προσβλητική γλώσσα, καθώς και να μην αναρτήσουν υλικό που είναι ή θα μπορούσε να είναι συκοφαντικό, υβριστικό, λιβελογραφικό ή μισαλλόδοξο, το οποίο θα μπορούσε να δυσφημεί προϊόντα/εταιρείες ή και τη φήμη, πελατεία, προσωπικότητα τους ή άλλων επισκεπτών αντίστοιχα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε δημοσιεύσει δεν συνάδει με το παρόντα όρο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση. Περαιτέρω η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε ενέργεια την οποία θεωρεί απαραίτητη (ενδεικτικά απαγόρευση- κατάργηση – αναστολή – περιορισμό της πρόσβασης), σε περίπτωση κακής χρήσης του ιστολογίου ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του.

Η Επιχείρηση δεν προσυπογράφει, υποστηρίζει, εγκρίνει, ενθαρρύνει ή συμφωνεί απαραίτητα με τα σχόλια, τις γνώμες, το υλικό, τις δηλώσεις, που διατυπώνονται ή παρέχονται από τους χρήστες, του ιστολογίου. Περαιτέρω, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το υλικό που αναρτάται στο ιστολόγιο από τους Χρήστες δημοσιεύεται με την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την επιλογή, εποπτεία ή άλλου είδους έλεγχο του περιεχομένου του www.lifeme.gr και δεν έχει ουδεμία δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων Προϊόντων και εταιρειών / επαγγελματιών, οι οποίες διαμορφώνονται αποκλειστικά και μόνο από τα σχετικά σχόλια των επισκεπτών του.

9. Ασφάλεια/Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρείται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που ενδέχεται να εισάγουν οι επισκέπτες στο www.lifeme.gr, καθώς και στοιχεία τα οποία αφορούν στην κατάσταση της υγείας τους ή τον τρόπο ζωής τους. Σε κάθε περίπτωση η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών/επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την Επιχείρηση σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στο www.lifeme.gr.

10. Δικαιώματα Διανοητικής (Πνευματικής – Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου του www.lifeme.gr (ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή των συντακτών των κειμένων (Συνεργατών/Συνεργαζομένων Εταιρειών) το όνομα των οποίων αναγράφεται στην επικεφαλίδα κάθε κειμένου.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς τη ρητή αναφορά της πηγής και του συντάκτη του κειμένου. Το περιεχόμενο του www.lifeme.gr αποτελεί αντικείμενο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Η Επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες άδεια πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου του www.lifeme.gr αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright www.lifeme.gr – Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία του www.lifeme.gr, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ της Επιχείρησης και των συντακτών του περιεχομένου του www.lifeme.gr.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και οι επισκέπτες υποχρεούνται άμεσα να καταστρέψουν οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχουν κατεβάσει/εκτυπώσει ή με άλλο τρόπο αναπαράγει.

11. Οι επισκέπτες ρητά αναγνωρίζουν και αποδέχονται το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, καθώς και ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενο είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του www.lifeme.gr, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης.

12. Οι επισκέπτες δεσμεύονται να μην χρησιμοποιήσουν το www.lifeme.gr για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση απορρήτου, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, να μην προβαίνουν ηθελημένα ή αθέλητα σε παραβίαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη απόκτηση πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να συλλέγονται μέσω του www.lifeme.gr.

13. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος θεωρηθεί άκυρος, ο εν λόγω όρος θα θεωρηθεί μη εφαρμοστέος και δεν θα επηρεάσει το κύρος ή την εφαρμογή των λοιπών όρων.

14. Οι ανωτέρω όροι υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση στο τηλ. 216 700 4888 ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lifeme.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ FACEBOOK

Διοργανώτρια Εταιρία: Ζωή Δρεμέτσικα Ι.Κ.Ε. εφεξής «Διοργανώτρια».

Αντικείμενο Διαγωνισμών – Διοργάνωση

Η εταιρεία διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στους οποίους καλεί τους χρήστες/fans της σελίδας της να συμμετάσχουν με το Facebook profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί. Κάνοντας share/like φωτογραφία/post, απαντώντας σε ερώτηση, είτε παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό Facebook που έχει αναρτήσει η εταιρεία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις.

Δώρα – Κληρώσεις

Τα δώρα του Διαγωνισμού θα ποικίλουν και οι νικητές θα ανακοινώνονται στη σελίδα Facebook της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά ανά διαγωνισμό νικητής και να λάβει ο ίδιος το δώρο του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για συμμετοχή σε πολλαπλούς διαγωνισμούς. Στην λήξη του κάθε Διαγωνισμού, θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το http://www.random.org/. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα (εξαργύρωση) ή άλλα αντικαταστατά πράγματα από τη Διοργανώτρια.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: info@lifeme.gr ή στο 216 7004888. Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και επιλέγεται ο επιλαχών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι/ συνεργάτες της Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) είναι άνω των 18 ετών.
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο Facebook.
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Facebook profile κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου (internet) σε όλα τα κανάλια της καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

Προσωπικά δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης – Αναφορικά με τη Διοργανώτρια

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια.